Proszę państwa, oto „Lis” - Motywują, edukują i integrują lokalne społeczności

Proszę państwa, oto „Lis” - Motywują, edukują i integrują lokalne społeczności

Autor: ONAS
26 grudnia 2020 / Laboratorium Inspiracji Społecznych

Laboratorium Inspiracji Społecznych to organizacja non-profit, której głównym celem jest inspirowanie do współpracy oraz wzmacnianie potencjału lokalnych społeczności oraz instytucji. Ich działania skupiają się wokół mieszkańców małych miejscowości ​i wsi. 

„Lis” stawia na te inicjatywy, które przynoszą pozytywne, trwałe zmiany w otoczeniu. „Kładziemy nacisk na partycypację ​i poczucie sprawczości. Tworzymy nową jakość, wdrażając innowacje społeczne i cały czas poszukujemy nowych skutecznych rozwiązań. Nasz zespół jest oparty na doświadczeniu i kompetencjach. ​Na co dzień pracujemy w organizacjach pozarządowych, biznesie, uczelniach  oraz instytucjach publicznych” – czytamy na stronie internetowej: fundacjalis.org. Krakowska Fundacja ma się czym pochwalić - zrealizowali m.in. społeczny projekt: „Podziel się swoją pasją”, którego celem była integracja społeczności lokalnych z powiatu krakowskiego. Jego uczestnicy brali udział w spotkaniach z innymi – pełnymi pasji – ludźmi, wychodzili do kina czy teatru, wyjeżdżali na pikniki i wycieczki po okolicy. Całość została podzielona na kilka bloków tematycznych: twórczość (rękodzieło, ceramika, rzeźba), zdrowie (zajęcia taneczne, ruchowe i kulinarne), przyroda (warsztaty ogrodnicze i zwiedzanie dolinek krakowskich) oraz pasja online (warsztaty komputerowe i zajęcia online dla seniorów). Ci ostatni zostali również zaproszeni na warsztaty: „Seniorzy dobrej zmiany” – tematem zajęć był wolontariat i międzypokoleniowa współpraca.

W ramach „Efektywnej Edukacji E+” wspierali rozwój i integrację kadry Fundacji „LIS” oraz poznanie metod i technik z zakresu edukacji osób dorosłych poprzez mobilność do czterech zagranicznych partnerów. Jego uczestnicy wyjeżdżali na tydzień do Portugalii, Irlandii, Włoch i Cypru, gdzie zapoznawali się z różnymi metodami i technikami edukacji. Podczas każdego z wyjazdów prezentowane były regionalne produkty, zapoznawano się z dobrymi praktykami w biznesie, a także zwiedzano lokalne zabytki. I tak, podczas edukacyjnej wycieczki do Portugalii jego uczestnicy poznali średniowieczną tawernę i zamek Ourem, a także prowadzone przez seniorów – muzeum „Dos Riachos”. Firmowany przez nich program „Restart”, skierowany był do trzystu osób powyżej 50. roku życia zamieszkujących województwo małopolskie oraz znajdujących się  w trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt zakładał powrót do aktywności zawodowej poprzez umożliwienie im nabycia udokumentowanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych; oferował również stypendia stażowe. W zajęciach z informatyki mogły wziąć udział wszystkie osoby, które nie potrafią obsługiwać komputera, prowadzony był również kurs opieki nad osobą zależną. Każdy uczestnik projektu mógł być zakwalfikowany jednocześnie do kilku grup.


Grafika należy do FUNDACJA LIS

„Forum Lokalnych Liderów” to z kolei spotkanie najważniejszych małopolskich organizacji działających lokalnie, dające możliwość poznania sąsiedzkich inicjatyw i projektów realizowanych na terenach małych miejscowości. „Wiemy, że małe organizacje z terenów wiejskich na co dzień borykają się z wieloma wyzwaniami: zarówno organizacyjnymi, jak i finansowymi” – piszą stronie internetowej. Pierwszeństwo przy zapisach mają te organizacje i grupy, które działają na rzecz rodzin i rodzicielstwa oraz w trakcie ostatnich trzech lat nie brały udziału w podobnych szkoleniach. Uczestnicy każdej edycji mają możliwość zaplanowania od podstaw i zorganizowania akcji społecznej w wybranym przez siebie miejscu – budżet każdej z nich to dwa tysiące złotych. Najbardziej aktywnym lokalnym działaczom wręczono nagrody a projekt był całkowicie bezpłatny.

***

Więcej o działalności Laboratorium Inspiracji Społecznych można się dowiedzieć na stronach:

FUNDACJA LIS - STRONA GŁÓWNA

Fundacja LIS | FacebookOrganizacje

Fundacja Arka Bydgoszcz

1. Tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji medycznej, funkcjonalnej i psychicznej osób niepełnosprawnych, 2. Prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu,...

Fundacja Stefana Gierowskiego

Wspieranie rozwoju kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa. Ułatwianie i zwiększanie dostępu do kultury i sztuki. Ochrona i promocja...

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)

Jesteśmy największą w Polsce edukacyjną organizacją pożytku publicznego. Przyświeca nam myśl, że doświadczenie, które wynosi się ze szkoły, ma wpływ...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies