Happy Kids – pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej

Happy Kids – pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej

Autor: Onas
6 listopad 2018 / PIECZA ZASTĘPCZA

Nie wszystkim dzieciom dane jest dorastać w normalnej, kochającej rodzinie. Trudno sobie wyobrazić sytuację dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie, i które trafiają do domów dziecka. Trudno też sobie wyobrazić, jak niekorzystnie taka sytuacja wpływa na ich rozwój. Alternatywą dla państwowych domów dziecka są rodzinne domy dziecka, w których przebywa do 8 dzieci pod całodobową opieką rodziców zastępczych.

Zdjęcie Fundacji "Happy Kids"

Fundacja „Happy Kids” z Łodzi prowadzi 14 rodzinnych domów dziecka zlokalizowanych w różnych miejscowościach.

Fundacja tworzy i prowadzi rodzinne domy dziecka od podstaw. Zajmujemy się sprawami organizacyjnymi, to znaczy adaptacją domów i ich wyposażeniem. Na co dzień dajemy tym domom pomoc finansową i materialną, ale przede wszystkim wspieramy merytorycznie, pomagając rodzinom w ich problemach wychowawczych. Fundacja jest organem prowadzącym rodzinne domy dziecka, dlatego do nas należy wsparcie, ale także kontrola i nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem – powiedział nam Pan Aleksander Kartasiński z Fundacji „Happy Kids”.

Zdjęcie Fundacji "Happy Kids"

W rodzinnych domach dziecka i w rodzinach zastępczych, w przeciwieństwie do rodzin adopcyjnych, dzieci przebywają tylko do czasu osiągnięcia pełnoletności, a rodzice zastępczy mają inne prawa niż rodzice biologiczni i adopcyjni. Jednak znacząco różnią się one od instytucjonalnych domów dziecka, ponieważ dają możliwość stworzenia bliższych więzi emocjonalnych między dziećmi i ich opiekunami, a tym samym możliwość dorastania w rodzinnej atmosferze. Okazuje się, że między rodzicami zastępczymi a ich wychowankami na ogół tworzą się tak silne relacje, że rzadko się zdarza by związki między nimi się zrywały po ukończeniu pieczy zastępczej. Statystyki pokazują również, że wychowankowie rodzinnych domów dziecka lepiej przystosowują się do dorosłego życia i lepiej wykorzystują swój potencjał niż wychowankowie instytucjonalnych domów dziecka.

Proces weryfikacji kandydatów na rodziców zastępczych regulowany jest przepisami państwowymi i obejmuje badania psychologiczne, szkolenia i weryfikację dokumentów danej rodziny. Jednak w Fundacji „Happy Kids” ten proces jest głębszy i obejmuje także wywiady środowiskowe, wywiady w miejscach pracy, pogłębione badania psychologiczne, prowadzenie praktyk i wiele innych tego typu działań. Proces jest dość skomplikowany i długotrwały, ale ma on na celu minimalizację ryzyka wytypowania niewłaściwych osób – wyjaśnia Pan Aleksander Kartasiński.

Zdjęcie Fundacji "Happy Kids"

Jak widać, Fundacja „Happy Kids” z wyjątkową starannością dba o to, by dzieciom, które znalazły się w tak trudnej sytuacji życiowej, stworzyć jak najlepsze warunki dorastania i rozwoju. Jednak działalność Fundacji „Happy Kids” nie ogranicza tylko do prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Fundacja pomaga także dzieciom chorym i niepełnosprawnym poprzez prowadzenie zbiórek celowych na ich rzecz, a także pomaga rodzinom zagrożonym utratą praw rodzicielskich i takim, które już te prawa utraciły, by ich dzieci mogły jak najszybciej powrócić do swoich rodzin biologicznych. Prowadzi też działania na rzecz integracji środowisk pieczy zastępczej, organizując np. pikniki rodzinne i eventy, na które zapraszane są rodziny zastępcze. Jednym z takich eventów był organizowany cyklicznie przez wiele lat piknik lotniczy „Rodzina pod Skrzydłami”. Innym typem działalności jest akcja „Happy Bus”, o której opowiedział nam Pan Aleksander Kartasiński:

„Happy Bus” jest to akcja organizowana przez nas od ośmiu lat na rzecz dzieci z terenów wiejskich. Mając specjalnie do tego przystosowany autobus jeździmy po małych miejscowościach, przez trzy dni bawimy się z dziećmi i jedziemy do następnej miejscowości. W zabawie uczestniczą także dzieci z sąsiednich miejscowości. Wolontariuszami są dzieci z naszych rodzinnych domów dziecka, jak również studenci z zagranicy – od Kambodży po Alaskę. Ta akcja daje sposobność pokazania społeczności lokalnej, w jaki tani i prosty sposób można dzieciom, które nie wyjechały na letni wypoczynek, zorganizować atrakcje na miejscu. Na tych wyjazdach bawi się z nami od 3,5 do 4 tysięcy dzieci, co świadczy o popularności tej akcji. Warto dodać, że ostatnio pozyskaliśmy angielski piętrowy autobus, który ma się stać wizytówką tej akcji i prowadzimy zbiórkę na jego wyposażenie.

Poznajcie Fundację „Happy Kids” i jej działania: http://www.happykids.org.pl/

Zdjęcie Fundacji "Happy Kids".Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies