Wspólne przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dzieci i młodzieży

Wspólne przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dzieci i młodzieży

Autor: Onas
10 styczeń 2019 / POMOC WYCHOWAWCZA

Nie jest tajemnicą, że przemoc, patologiczne relacje w rodzinie lub brak opieki rodzicielskiej zaburzają prawidłowy rozwój dziecka i potrafią mieć negatywny wpływ na całe dorosłe życie. Trzeba zatem wszelkimi sposobami zapobiegać takim zjawiskom i taki właśnie cel swojej działalności przyjęła Fundacja „Szczęśliwe Jutro” z Nowego Targu.

Fundacja działa od trzech lat i tworzą ją pedagodzy, psychologowie, interwenci kryzysowi, asystenci rodzin i kuratorzy społeczni, czyli osoby, które na co dzień zajmują się problemami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od trzech lat też we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Targu realizuje w szkołach na terenie miasta i gminy Nowy Targ profilaktyczną kampanię  "19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży". Tak o kampanii opowiada Pani Paulina Puławska z Fundacji „Szczęśliwe Jutro”:

Pomysł na kampanię wziął się stąd, że jedna z pań pedagog pracujących w szkole znalazła informację, że w pierwszych 19-u dniach listopada prowadzone są na całym świecie działania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży. Jest to kampania, która corocznie ma inny temat przewodni, np. kary cielesne. My jednak nie skupiamy się na jednym temacie, lecz staramy się mówić ogólnie o przemocy wobec dzieci, o tym jak należy na nią reagować i co można zrobić, żeby nie dochodziło do aktów przemocy wobec dzieci. Te 19 dni to jest dość ciężka praca w szkołach. Tutaj przede wszystkim ważną rolę odgrywają ludzie, którzy w szkole prowadzą te działania, czyli są jakby koordynatorami z ramienia szkoły. My przed rozpoczęciem kampanii, a więc przed 1 listopada, organizujemy tzw. grupę roboczą, w której skład wchodzą pedagodzy ze szkół biorących udział w kampanii, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i koordynator całej kampanii z ramienia naszej fundacji. Ostatniego dnia dochodzi zazwyczaj do podsumowania kampanii, w ramach którego każda ze szkół przygotowuje coś w rodzaju programu artystycznego, który jest przedstawiany w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu. Tym roku były to piosenki i spektakle. Razem były to blisko 3 godziny występów dzieci z 18-u szkół, które uczestniczyły w kampanii. Było dużo wzruszeń i łez, gdyż tematy dotyczyły też uzależnień, a jak wiadomo, przemoc i uzależnienia w rodzinie często się z sobą wiążą.

W ramach tych działań Fundacja „Szczęśliwe Jutro” stara się poruszyć instytucje zajmujące się rodzinami dotkniętymi przemocą i mających uprawnienia wydawania niebieskich kart, organizując dla ich pracowników szkolenia oraz spotkania integracyjne, dzięki którym możliwe będzie lepsza koordynacja działań tych instytucji i ich pracowników.

Oprócz działań profilaktycznych, jak wyżej wzmiankowana kampania, fundacja prowadzi poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w której udziela bieżącej pomocy ofiarom przemocy. Poza tym w Gminie Czarny Dunajec, w budynku zlikwidowanej szkoły, fundacja utworzyła placówkę Przystań Szczęśliwe Jutro, w której schronienie i opiekę mają znaleźć nieletnie matki podlegające pieczy zastępczej. Obecnie trwają prace adaptacyjne, mające umożliwić uruchomienie drugiego domu dziecka w tym budynku.

W pracach adaptacyjnych Przystani Szczęśliwe Jutro, ale także w innych działaniach fundacji, jak np. organizacja balów i pikników oraz innych akcji charytatywnych, aktywnie uczestniczą wolontariusze rekrutujący się spośród uczniów szkół, w których prowadzona jest kampania "19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży" oraz byłych wychowanków pieczy zastępczej i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Ze względu na to, że fundacja składa się osób na co dzień pracujących z rodzinami dysfunkcyjnymi, staramy się angażować te dzieciaki w tego typu akcje, aby im pokazać, że warto jest pomagać innym, i że życie może wyglądać zupełnie inaczej, niż jest to im przedstawiane. – powiedziała nam Pani Paulina.

Jest jeszcze jeden ciekawy i wart rozpropagowania aspekt działalności Fundacji „Szczęśliwe Jutro”, jakim jest współdziałanie z zaangażowanymi społecznie grupami i środowiskami z Nowego Targu, polegające na wzajemnej pomocy i wsparciu w działaniach prospołecznych, dzięki czemu działania te są o wiele bardziej efektywne. Jak powiedziała nam Pani Paulina, tajemnica tkwi w bliskiej integracji tych osób, co w Nowym Targu jest łatwiejsze, bo jest to na tyle mała miejscowość, że wszystkie te osoby zaangażowane społecznie się znają. Warto zatem dbać o integrację wszelkiej maści społeczników i wzajemne wspieranie się, nawet w większych miastach.

Warto też bliżej poznać Fundację „Szczęśliwe Jutro”: https://www.facebook.com/fundacjaszczesliwejutro/Dyskusje
1 komentarze/y

Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies