Chronią dzieci przed patologiami społecznymi

Chronią dzieci przed patologiami społecznymi

Autor: Onas
11 maj 2019 / TERAPIA INDYWIDUALNA

Nasza fundacja istnieje od maja 2016 roku. Od początku swoje działania skupiliśmy na pomocy dzieciom, dlatego prowadzimy niepubliczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną ukierunkowaną na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zatrudniamy  dziewięciu terapeutów – są wśród  nich logopedzi, pedagodzy, rehabilitant, terapeutka integracji sensorycznej, psycholog oraz  trener umiejętności  społecznych, którzy udzielają zgłaszającym się do nas dzieciom i rodzicom wszechstronnej pomocy. Od początku działalności podejmujemy też współpracę z przedszkolami na terenie Olsztyna i tam także świadczymy nieodpłatne usługi w ramach działalności poradni.

Źródło fotografii Fundacja Polska Rodzina

Od września 2018 roku otworzyliśmy też w naszej siedzibie przy ul.Wrocławskiej 2/2 na Zatorzu w Olsztynie świetlicę środowiskową, która obejmuje swoją opieką 38 dzieci. Często pochodzą one z rodzin dysfunkcyjnych, obciążonych rodzinnymi problemami alkoholowymi lub będący świadkami  przemocy. Uczestnicy mają więc często problemy w komunikacji, w rozwiązywaniu konfliktów,  w dbaniu o bezpieczeństwo swoje i innych.  Mają  również deficyty w sferze uczuć. Zajęcia odbywają się codziennie przez 4 godziny. Nasze dzieci dzięki współpracy z licznymi organizacjami  są beneficjentami wielu  interesujących zajęć od plastycznych, literackich, teatralnych, tanecznych czy socjoterapeutycznych. Pod opieką świetlicy są także dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami mieszczącymi się w spektrum autyzmu (Zespół Aspergera), z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADHD, dzieci bierne społecznie, z rodzin zastepczych.

Źródło fotografii Fundacja Polska Rodzina

Działania nasze skierowane są głównie do dzieci oraz rodziców/ opiekunów mieszkających w Olsztynie, w szczególności dzielnicy Zatorze, należącej zgodnie z danymi Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie do obszarów miasta o jednym z najwyższych wskaźników przestępczości, także wśród nieletnich. Dorastanie w dzielnicach o dużym natężeniu problemów społecznych, patologii i przestępczości wpływa negatywnie na rozwój dzieci i może skutkować modelowaniem  zachowań  znanych ze środowiska. Dlatego wyszliśmy z założenia, że  niezbędne jest podjęcie działań zapewniających  dzieciom  prawidłowy rozwój. Z doświadczeń Fundacji Polska Rodzina wynika, że istotnym czynnikiem zapobiegającym występowaniu patologii wśród młodzieży jest konstruktywne zagospodarowanie wolnego czasu.  Uważamy, że wsparcie poprzez przekazanie nowych wzorców zachowań i wykształcenie pożądanych społecznie umiejętności pozwoli na zmniejszenie prawdopodobieństwa odtworzenia negatywnych wzorców środowiska dysfunkcyjnego w przyszłości. Uważamy, że należy  wskazać dzieciom i młodzieży interesujące sposoby spędzania czasu wolnego oraz udzielić im  im wsparcia socjoterapeutycznego polegającego na wzmocnieniu pozytywnego myślenia, podniesieniu samooceny, czy wyjaśnieniu  ogólnych przyczyn ulegania nałogom przez dorosłych. Nasza poradnia i  świetlica dotowane są  głównie z dotacji Prezydenta Olsztyna, ale wiele z tych działań  jest  możliwych  dzięki współpracy z Miejskim Zespołem  Profilaktyki Terapii Uzależnień w Olsztynie,  który finansuje wiele ciekawych programów naszego autorstwa. W ferie tego roku dzięki tej instytucji realizowaliśmy program socjoterapeutyczny dla dzieci zagrożonych uzależnieniami pod tytułem "Razem przezwyciężymy trudności", obecnie od lutego do czerwca ta sama instytucja wspiera realizację programu socjoterapeutycznego "Podaj rękę" oraz raz w tygodniu prowadzi w naszej placówce zajęcia z Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Od maja zaczynamy realizację dwóch projektów,  które  finansuje Prezydent Olsztyna. Jeden dotyczy edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży – wolontariat "Wolontariusze na START" , drugi zaś  pielęgnowania i podtrzymywania tradycji narodowej  i został zatytułowany "Rodzina przekazicielem i skarbnicą tradycji".

Źródło fotografii Fundacja Polska Rodzina

Współpracujemy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Wsparcia Rodziny, wspomnianym już MZPiTU, Miejskim Przedsiębiorstwem  Energetyki Cieplnej czy Fundacją Tańca i Szuki ARToffNIA w Olsztynie, dzięki której nasze dzieci poznją kolejne style tańca. Od kilkunastu miesięcy nasze szeregi wspiera kolejna wolontariuszka, studentka pedagogiki, osoba niepełnosprawna ruchowo, dzięki której nasi podopieczni uczą się wielu cennych postaw.

Źródło fotografii Fundacja Polska Rodzina

Jesteśmy ogromnie oddani temu co robimy dla naszych podopiecznych, wszyscy począwszy od pracownika biurowego, a na prezesie fundacji skończywszy. Mamy w sobie chęć czynienia dobra, pomocy drugiemu człowiekowi, chcemy zmieniać  nasz świat na lepszy, ludzi zaś w serdecznych  przyjaciół. Jak na polską rodzinę przystało.

***

Tekst został do nas przesłany z Fundacji Polska Rodzina, o której działalności można więcej przeczytać na stronie http://polskarodzina.eu/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies