Aktywizacja zawodowa z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego

Aktywizacja zawodowa z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego

Autor: Onas
19 czerwiec 2019 / AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, z siedzibą w Poznaniu, jest organizacją pozarządową działającą na rynku od 2008 roku. Ideą naszej działalności jest podnoszenie kwalifikacji osób w celu przystosowania do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy, wyrównywanie szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych i pozostających bez pracy oraz wspieranie kształcenia. Założone cele osiągamy głównie dzięki realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).  W ramach pozyskanych przez nas projektów  uczestnicy poprzez aktywizację zawodową, specjalistyczne szkolenia, doradztwo indywidualne, doradztwo grupowe zdobywają wiedzę z zakresu:  funduszy unijnych, księgowości, marketingu i PR, zarządzania organizacją, współpracy z biznesem, a także mają możliwość uzyskania dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

Źródło grafiki: https://www.facebook.com/fundacja.firs

Liczby, które mówią o nas:

- 10 lat aktywnej działalności,

- 4 województwa, na których aktualnie skupiamy swoją działalność: wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie i lubuskie,

- ponad 30 zrealizowanych z sukcesem projektów społecznych,

- ponad 20 zrealizowanych projektów na działalność w obszarze oświaty,

- ponad 10 zrealizowanych projektów dotacyjnych,

- ogółem ponad 30 aktualnie prowadzonych projektów,

- ponad 400 firm założonych dzięki uzyskanym dotacjom unijnym w projektach realizowanych przez Fundację,

- KILKA TYSIĘCY beneficjentów.

Źródło grafiki: https://www.facebook.com/fundacja.firs

Zakres naszej działalności

obejmuje 4 główne obszary:

 1. Rozwój przedsiębiorczości i dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub zagrożonych utratą pracy.

W ramach tej działalności oferujemy beneficjentom:

  • szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, opracowywania biznesplanu, rachunkowości, marketingu itp.,
  • indywidualne doradztwo,
  • udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • doradztwo i wsparcie finansowe dla firmy w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania, zapewnienie wsparcia pomostowego.

Źródło grafiki: https://www.facebook.com/fundacja.firs

 1. Aktywizacja zawodowa i podnoszenie kompetencji młodych ludzi, nauczycieli, bezrobotnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podstawowe działania Fundacji w tym obszarze:

 • organizacja szkoleń zawodowych, praktyk, staży,
 • organizacja szkoleń dla nauczycieli mających na celu podniesienie jakości edukacji,
 • poradnictwo edukacyjne i zawodowe,
 • wsparcie psychologiczne prowadzące do zmiany postaw i aktywizacji społecznej,
 • wsparcie doradcy zawodowego,
 • tworzenie indywidualnych planów działania.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/fundacja.firs

 1. Realizacja projektów w obszarze oświaty, w tym:
 • organizowanie wsparcia dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie doposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt,
 • realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej,
 • staże zawodowe dla uczniów szkół średnich organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców,
 • szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli,
 • realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów laboratoriów dla uczniów.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/fundacja.firs

 1. Projekty miejskie – Mieszkania wspomagane - treningowe

W ramach projektów „mieszkaniowych” Fundacja zajmuje się zarówno nadzorem nad organizacją i wyposażeniem mieszkania, natomiast uczestnikom projektu oferujemy:

 • realizację usług wspierających: socjalnych, terapeutycznych, psychologicznych, prawniczych i mediacyjnych,
 • określenie indywidualnego programu usamodzielnienia i wsparcie opiekunów mieszkań,
 • usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem praw i obowiązków mieszkańców.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/fundacja.firs

Do kogo kierujemy NASZĄ ofertę?

W ramach realizowanych projektów do współpracy z Fundacją zapraszamy:

 • OSOBY FIZYCZNE, którym zależy na znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy, w tym:

- osoby bierne zawodowo lub zagrożone utratą pracy,

- osoby mające pomysł na swój własny biznes,

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby bezrobotne.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/fundacja.firs

 • MIASTA/ INSTYTUCJE PUBLICZNE/ SZKOŁY, z którymi na podstawie umowy o partnerstwie oferujemy swoje pełne zaangażowanie w realizację każdego etapu danego projektu (od przygotowania wniosku, poprzez wykonanie założonych zadań, po rozliczenie projektu).
 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, którym świadczymy usługi doradcze i inkubacyjne oraz pomagamy w realizacji projektów.

***

Tekst otrzymaliśmy od Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego, o której działalności więcej możnasię dowiedzieć na stronach:

http://www.firs.org.pl

https://www.facebook.com/fundacja.firs/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies