Pomagają rodzinom i młodzieży z problemami oraz aktywizują seniorów

Pomagają rodzinom i młodzieży z problemami oraz aktywizują seniorów

Autor: Onas
26 sierpień 2019 / TERAPIA RODZINNA

Działające w Gdyni Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa pracuje na rzecz mieszkańców we wszystkich przedziałach wiekowych, aktywizując ich, pomagając w trudnych sytuacjach życiowych lub w zbudowaniu prawidłowych relacji. Stowarzyszenie pracuje z dziećmi i młodzieżą, z seniorami oraz z rodzinami, dla których prowadzi Klub Rodzica. Spytaliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia o jego działalność.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/bpMikolaj/

ONAS - Komu i w jaki sposób Państwo pomagacie?

Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa - Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa założone w 2009 roku jest organizacją, której celem statutowym jest praca wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. W Stowarzyszeniu prowadzimy Placówkę Wsparcia Dziennego Spot Mikołaj Alternative, w ramach której tworzymy bezpieczną przystań dla ok 50-tki dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat. Poza tym prężnie działa u nas Klub Rodzica, Klub Seniora i Centrum Wolontariatu „U Mikołaja”, które zapewnia m.in wsparcie prawne i psychologiczne. Wychodzimy naprzeciw potrzebom osób doświadczających różnych trudności. Naszym celem jest przywrócenie nadziei, poczucia godności, pragnienia dobra, miłości i rozwoju. Pomagając angażujemy osoby, które wspieramy do działań na rzecz innych.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/bpMikolaj/

Państwa działania są skierowane do różnych grup wiekowych. Czym się różni Państwa praca z każdą z tych grup i czy w jakiś sposób łączycie Państwo ze sobą te grupy, bo przecież rodzina składa się z przedstawicieli wszystkich grup wiekowych?

Klub Rodzica to miejsce integracji i odpoczynku, w którym wspieramy budowanie pozytywnych sąsiedzkich relacji oraz jedności w przezwyciężaniu podobnych problemów poprzez wymianę doświadczeń i wspólną naukę. Podczas spotkań Klubu Rodzica realizowane są zadania animacyjne, takie jak zadania i gry integracyjne, rozmowy przy kawie, wspólne projekty – m.in. organizacja imprez i uroczystości, akcje dedykowane dorosłym – np. sesja zdjęciowa, warsztaty z makijażu, wspólne wyjście, jak również warsztaty na wzór szkoły dla rodziców, wspierające umiejętności wychowawcze i uwrażliwiające na potrzeby dzieci. Na spotkania Klubu Rodzica zapraszani są goście: psychologowie, Siostry Misjonarki, osoby prowadzące warsztaty. Działalność Klubu sprzyja aktywizacji społecznej, poszerza grono osób lubianych i wspierających rodzinę.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/bpMikolaj/

Klub Seniora jest skierowany do starszych osób, które mają wolny czas i pragną spędzić go z innymi. Cykl systematycznych zajęć tematycznych, aktywizujących, edukacyjnych, kulturalnych i krajoznawczych pobudza do aktywnego uczestniczenia w spotkaniach, spełniających zindywidualizowane potrzeby przy indywidualnych zasobach Seniorów. Umożliwianie twórczych i ciekawych form spędzania czasu z innymi znacząco wpływa na poprawę jakości życia i zadowolenia. Dzięki kontynuacji zadań, docieramy do coraz to nowych grup Seniorów, a także odbiorców ich działań – w zależności od projektu są to np. dzieci i młodzież oraz inni mieszkańcy dzielnicy. Seniorzy stają się aktywnymi wolontariuszami na rzecz innych. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Gdynia.

Często prowadzimy w Stowarzyszeniu mini grupy rodzinne w ramach których zapraszamy na zajęcia rodziców wraz z dziećmi. Są to spotkania dla 3-4 rodzin które wykonują proste zadania. Rodzice mają okazje podpatrzeć w jakiś sposób wychowawca koryguje niewłaściwe zachowania tak by później mógł przenieść podobne pomysły do domu.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/bpMikolaj/

Proszę opowiedzieć coś więcej o Placówce Wsparcia Dziennego „SPOT Mikołaj Alternative”.

Placówka Wsparcia Dziennego Spot Mikołaj Alternative zapewnia zajęcia prowadzone 5 dni w tygodniu przez wykwalifikowanych wychowawców. Celem placówki jest wspieranie dzieci, młodzieży (w przedziale wiekowym 6-18 lat) i ich bliskich w rozwoju i przezwyciężaniu problemów, które utrudniają wypełnianie podstawowych funkcji rodziny. W prowadzonych czterech grupach realizujemy zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne, sportowo-ruchowe, plastyczne, teatralne, muzyczne i rozwojowe oraz pogłębioną pracę z rodziną we współpracy z innymi instytucjami. Pracujemy w oparciu o metodę projektu, która polega na wspólnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/bpMikolaj/

Działalność klubów rodzica, seniora i młodzieżowego oraz świetlicy ma charakter ciągły, jak w związku z tym radzicie sobie Państwo z finansowaniem i obsługą (chodzi o personel) tych działań?

W podstawowym wymiarze zadania te są finansowane (lub współfinansowane) przez Gminę Miasta Gdynia. W dalszej mierze wspomagają nas darczyńcy dzięki którym czasem finansujemy dodatkowe działania, na które nie moglibyśmy sobie pozwolić utrzymując się jedynie z podstawowego finansowania. Wielkim wsparciem jest również odpisanie 1% podatków na cele pożytku publicznego.

Czy współpracujecie Państwo z innymi instytucjami lub organizacjami, a jeśli tak, to jak wygląda ta współpraca?

Współpracujemy z całym środowiskiem gdyńskich profesjonalistów skupionych na pracy pomocowej, m.in. z MOPS w Gdyni, ZPS, innymi Placówkami Wsparcia Dziennego, Laboratorium Innowacji Społecznych i wieloma innymi organizacjami. Współpraca ma kształt systematycznych spotkań, wymiany doświadczeń, organizowania konferencji i szkoleń.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/bpMikolaj/

***

Więcej o działalności Stowarzyszenia Świętego Mikołaja Biskupa można się dowiedzieć na stronach:

https://bpmikolaj.pl/

https://www.facebook.com/bpMikolaj/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies