Pomoc dla dzieci z Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

Pomoc dla dzieci z Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

Autor: Onas
9 wrzesień 2019 / TERAPIA INDYWIDUALNA

FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, występuje u niektórych dzieci, których matki podczas ciąży spożyły alkohol i jest przyczyną poważnych problemów w rozwoju fizycznym, psychicznym i intelektualnym tych dzieci. Jedną z organizacji pozarządowych, zajmujących się tą problematyką, jest Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” z Gdańska. O działalności Fundacji opowiada jej współzałożyciel i prezes, mgr Mariusz Ruszkowski.

Źródło grafiki: https://www.facebook.com/Fundacja-dla-Dziecka-i-Rodziny-WSCHODZĄCE-SŁOŃCE-227464720670639/


Obecnie fundacja organizuje specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla rodzin biologicznych, zastępczych, zawodowych mających dziecko z lub podejrzeniem FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), znane bardziej w kraju pod nazwą FAS, a także dla różnych grup zawodowych, min: nauczycieli, pracowników opieki społecznej, w tym głównie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. W związku z tym, zaprasza do (od jesieni 2018 pokrywa koszty podróży) Polski z Kanady, specjalistę p. Małgorzatę Tomanik (Key worker FASD). Uczestnicy korzystają z najnowszej wiedzy na temat technik postępowania z takim dzieckiem i poznają świat widzenia osoby z FASD. Na jesieni (listopad) planowane jest ponowne zaproszenie specjalisty z Kanady do Polski i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin i pracowników PCPR w Tczewie. Z przyjazdu p. Tomanik korzystają także inne działające w Polsce organizacje zajmujące się problematyką FASD.

W przyszłym roku planujemy dodatkową pomoc dla dziecka z FASD.  Organizacja będzie składała wniosek o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego (czyli tzw. 1%). Zebrane fundusze pomogą dofinansować rodziny by ich dzieci mogły dodatkowo skorzystać z pomocy innych różnych specjalistów, m.in. terapie, dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój dziecka itp.

Działania dotyczące FASD, w tym także uzależnienia i cyberprzemocy, od 2018 r. są ujmowane w tzw. Międzypowiatowym Okrągłym Stole FASD. Dlatego też fundację wspiera Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych z Gdyni. Doświadczenia Międzypowiatowego Okrągłego Stołu FASD z 2018 r., zostały przedstawione na panelu dyskusyjnym pn. „Budowanie partnerstwa międzypowiatowego w sprawach społecznych i gospodarczych – koszty chorób społecznych i cywilizacyjnych” podczas II Forum Wizja Rozwoju, Gdynia 24-25.06.2019 r.


Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Fundacja-dla-Dziecka-i-Rodziny-WSCHODZĄCE-SŁOŃCE-227464720670639/

Z FASD wiąże się bezpośrednio problem uzależnień, zwłaszcza uzależnienia od alkoholu. Dlatego Fundacja prowadzi także działania profilaktyczne wśród młodzieży oraz edukacyjne, dotyczące problematyki uzależnień i FASD. Działania w problematyce FASD traktowane są jako główny priorytet i wspierane są przez Antoniego Szymańskiego Senatora RP IX Kadencji, Wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.


Fundacja prowadzi także wykłady i szkolenia w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, przeciwdziałania ryzykownemu używaniu elektronicznych środków przekazu (cyberprzemocy i uzależnienia), przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz wsparcia rodzin w procesie wychowania dzieci. Ekspertem oraz osobą prowadzącą zajęcia jest dr Marcin Szulc – Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Działania prowadzone są głównie w placówkach oświatowych naszego województwa pomorskiego, ale i także po za nim.  Słuchaczami są pracownicy oświaty, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, rodzice uczniów (m.in pt. „Ogólna instrukcja obsługi małolata, czyli jak być rodzicem nastolatka i nie zwariować”; "Ryzykowne używanie  elektronicznych środków przekazu - cyberprzemoc i uzależnienia" oraz cykl wykładów dotyczących różnego rodzaju uzależnień) oraz młodzież (m.in. wykład: "Ryzykowne używanie elektronicznych środków przekazu. Cyberprzemoc i uniezależnienie od telefonu, komputera i portali społecznościowych", "Bezpieczna marihuana? Konsekwencje zdrowotne używania konopi i nowych”).

Źródło fotografii: Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”

Zajęcia z uzależnień będę także wspierać rodziny, (wrzesień, PCPR w Tczewie) mające dziecko z FASD, gdyż właśnie dzieci z FASD są najbardziej narażone na używania różnego rodzaju używek lub stają się ofiarami m.in. cyberprzemocy. Zajęcia odbywają się w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim.

W ramach realizacji zadań publicznych dofinansowanych przez Urząd Województwa Pomorskiego, w latach 2014-2105 nasza fundacja zorganizowała warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące problematyki FAS/FASD. Uczniowie uzyskali wiedzę o tym, jak alkohol wpływa negatywnie na ciąże i o jego skutkach dla narodzonej osoby, czyli o skutkach nie tylko dotyczących bezpośrednio danej osoby, ale także skutkach społecznych z tego wynikających.

W 2018 przeszkolono tzw. Młodzieżowych Liderów FASD – ochotników ze szkół ponadgimnazjalnych z trzech powiatów, którzy następnie poprowadzili zajęcia w szkołach z uczniami. Liderzy zapoznali się z problematyką FASD, a dokładnie: co to jest alkohol, gdzie występuje alkohol, jego skutki negatywne na ciąże i na dziecko oraz na osobę dorosłą w życiu, czyli też o skutkach społecznych i kosztach poniesionych przez społeczeństwo. Dodatkowo młodzież nauczyła się prowadzić zajęcia profilaktyczne w szkole oraz wspólnie działać – m.in. opracowano i przyjęto Memorandum Młodzieżowych Liderów Profilaktyki FASD. – opowiada mgr Mariusz Ruszkowski.


Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Fundacja-dla-Dziecka-i-Rodziny-WSCHODZĄCE-SŁOŃCE-227464720670639/

Fundacja została założona z myślą o wsparciu rodzin poprzez poradnictwo rodzinne. Dlatego w latach 2012-2013 utworzyła Poradnię Rodzinną „Przystań”, której działalność oparta była na zasadach wolontariatu. Prowadzono między innymi konsultacje psychologiczne, konsultacje udzielane przez doradców rodzinnych, terapię psychoterapeutyczną, psychoedukację i warsztat dla rodziców „Między nami rodzicami”. W poradni funkcjonował także tzw. „telefon dyżurny” przez który, udzielano konsultacje rodzinne oraz przekazywano informacje, gdzie należy szukać pomocy u innych specjalistów. Fundacja traktuje pomoc/wsparcie małżeństwom, rodzinom w wychowywaniu dziecka jako główny cel swojej działalności. Prezes Fundacji Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”,  mgr Mariusz Ruszkowski, wyliczył dotychczasowe działania na rzecz rodzin i wychowania dzieci.


W roku 2012 i 2015 , w ramach oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, nasza fundacja przeprowadziła 178 diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej: rodzinnej i instytucjonalnej, czyli przebywających w rodzinach (biologicznych, zastępczych, adopcyjnych) oraz w domach dziecka. Diagnozy wskazywały mocne i słabe strony dziecka oraz dawały wskazówki do dalszego wspierania rozwoju. Dodatkowo w 2017 r. przeprowadzono 5 diagnoz psychologicznych pod kątem FASD dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Miejskiego w Gdańsku.

Od 15 listopada 2017 r. do 27 grudnia 2017 r. na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przeprowadziliśmy cykl warsztatów psychoedukacyjnych „Zdrowa rodzina” dla grupy 10-12 osób dorosłych (kobiet) doświadczających przemocy w rodzinie.

Na zaproszenie organizacji pozarządowej z miejscowości Nowe w województwie kujawsko-pomorskie dr Szulc przeprowadził też wykład: "Psychologiczne wyznaczniki zdrowia. Czy istnieje recepta na  długie i szczęśliwe życia?" dla uczestników Akademii Seniora w Nowem.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Fundacja-dla-Dziecka-i-Rodziny-WSCHODZĄCE-SŁOŃCE-227464720670639/

W latach 2012– 2015 przeprowadziliśmy 5 edycji warsztatów dla uczniów klas Gimnazjum w Trąbkach Wielkich pt. „Wartość i istota seksualności człowieka”. W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z rozwojem psychoseksualnym osoby, z tematem seksualności, miłość – co to jest i na czym to polega oraz za i przeciw współżyciu przed ślubem.

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa obchodzonych w dniach 07-14.02. w latach 2016–2018 zorganizowano warsztaty z komunikacji małżeńskiej: „Jak Ci powiedzieć żebyś usłyszał(a)? Jak Ci powiedzieć żebyś zrozumiał(a)?”. W ramach warsztatów za pomocą różnych ćwiczeń uczestnicy, czyli małżeństwa, narzeczeni lub partnerzy uczyli się języka komunikacji między sobą. Często właśnie zła komunikacja między partnerami jest przyczyną ich kłopotów, m.in. rozstają się, zostaje zakłócony procesie wychowania dziecka. Także fundacja była partnerem w ogólnopolskim wydarzeniu dla małżeństw  „Miłość i Szacunek” oraz współorganizowała w Gdańsku konferencję „Miłość i Szacunek’ w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. Głównym organizatorem wydarzenia była Fundacja ESPA z Legnicy. Fundację reprezentował Marek Kaczeński (członek Rady Programowej), który wraz z żoną Iloną koordynowali gdańską konferencję. Konferencję poprowadził dr Emerson i Sarah Eggerichs z USA – małżeństwo z 45 letnim stażem, a dotyczyła m.in. komunikacji między małżonkami.

Od 15 lutego do 01 września 2019 r. fundacja zorganizowała też zbiórkę publiczną, by wesprzeć rodzinę z miejscowości Dargacz, która w styczniu utraciła swój dobytek wskutek pożaru. Od maja 2019 r., fundacja rozpoczęła opiekę nad Joasią, dzieckiem ze zdiagnozowanym FASD (ARND jako kategorią). – mówi mgr Mariusz Ruszkowski.


Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Fundacja-dla-Dziecka-i-Rodziny-WSCHODZĄCE-SŁOŃCE-227464720670639/

Fundacja od jesieni 2017 r. do czerwca 2018 r. przeprowadziła cykl warsztatów pod nazwą „Kreatywne zabawy żłobkowej cioci” dla pracowników żłobków, przedszkoli (ale i także mam). Prowadzącą, ale i pomysłodawczynią była p. Maria Zofia Tomaszewski – wieloletni nauczyciel rytmiki, autorka wielu książek do nauki muzyki, piosenek dla najmłodszych.

***

Więcej o działalności Fundacji dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce można się dowiedzieć na stronach:

http://wschodzaceslonce.org.pl/

https://www.facebook.com/Fundacja-dla-Dziecka-i-Rodziny-WSCHODZĄCE-SŁOŃCE-227464720670639/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies