FAJNA Spółdzielnia Socjalna

FAJNA Spółdzielnia Socjalna

Autor: Onas
10 październik 2019 / AKTYWIZACJA ZAWODOWA

FAJNA Spółdzielnia Socjalna jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie, w którym efektywnie pracują osoby z niepełnosprawnościami. Fajne produkty, fajne otoczenie, fajne życie - to nasza misja. Działalność ponadnarodowego przedsiębiorstwa społecznego opiera się na inkluzji społecznej, edukacji oraz zarządzaniu różnorodnością.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FajnaSpoldzielnia/

Skupiamy się przede wszystkim na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami, które znajdują zatrudnienie w FAJNEJ Spółdzielni. Największą satysfakcję dają nam widoczne efekty naszej pracy. To, co nas wyróżnia, to w pełni odpowiedzialne społecznie podejście do rozwiązywania problemów zagrożenia wykluczeniem szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami za pomocą kreatywnych i innowacyjnych metod prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz umiejętnego zarządzania różnorodnością za co byliśmy wielokrotnie nagradzani.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FajnaSpoldzielnia/

Spółdzielnia promuje integrację wśród ludzi bez względu na płeć, przekonania, w różnym wieku (młodzi, seniorzy), o różnorodnym poziomie wykształcenia, zamożności, niepełnosprawności poprzez aktywizację zawodową i społeczną. Dzięki poczynaniom FAJNEJ widoczne jest polepszenie jakości życia ludzi, którzy są zaangażowani w jej działalność. Podwyższane są w sposób trwały zarówno kompetencje, jak i samą świadomość tych osób w zakresie rozwiązywania własnych problemów. W ten sposób beneficjentami stają się ponadto rodziny osób bezpośrednio zaangażowanych w życie spółdzielni.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FajnaSpoldzielnia/

Nie bez znaczenie jest także oddziaływanie spółdzielni na społeczności lokalne drogą aktywnego upowszechniania koncepcji rewitalizacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. Nasze działania opieramy o współpracę ponadsektorową oraz międzynarodową. Sięgamy także do koncepcji CSR oraz CSV i staramy się wspólnie z sektorem przedsiębiorstw prywatnych poszukiwać skutecznych rozwiązań poprawiających warunki i jakość życia zbiorowości społecznych.

Dla nas inkluzja to nie tylko włączanie osób zmarginalizowanych w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa. To złożony proces, na który składają się takie elementy, jak integracja, edukacja, partycypacja, współpraca, partnerstwo oraz solidarność. Zarządzamy nim w sposób demokratyczny tworząc wspólnotę - społeczeństwo włączające, bez barier.

​​​​​​​Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FajnaSpoldzielnia/

Środki na realizacje naszej misji pozyskujemy miedzy innymi z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie:

  1. MYDŁO – jesteśmy franczyzobiorcą brytyjskiego przedsiębiorstwa społecznego CLARITY EFBP z Londynu, produkujemy naturalne mydła klasy PREMIUM o działaniu prozdrowotnym, organizujemy warsztaty wyrabiania mydeł metodami tradycyjnymi, wytwarzamy mydła dedykowane - innowacyjne gadgety reklamowe w formie np.: logotypu firmy czy instytucji w wybranym kształcie, zapachu i kolorze.
  2. USŁUGI ROZWOJOWE - prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz mentoring w obszarze przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości.
  3. SZKOLENIA - realizujemy innowacyjne projekty włączające osoby zagrożone wykluczeniem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (miedzy innymi zapoznajemy Seniorów z użytkowaniem tabletów oraz smartfonów).
  4. REWITALIZACJA - wspieramy i koordynujemy działania rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Nasza aktywność nastawiona jest na badanie i wprowadzanie równoczesnych zmian w wielu wymiarach: społecznym, gospodarczym i architektonicznym.
  5. PROJEKTOWANIE - wykonujemy usługi projektowania wnętrz (gospodarczych i mieszkalnych) oraz przestrzeni (miejskich i rekreacyjnych). Zajmujemy się opracowaniami identyfikacji wizualnej firm i organizacji (CI, branding, rebranding, logotypy).

Taka dywersyfikacja działalności zapewnia stabilizację przedsiębiorstwu oraz pozwala spożytkować zasoby i umiejętności pracowników, bo różnorodność daje możliwości.

​​​​​​​Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FajnaSpoldzielnia/

Fajna Spółdzielnia, jako przedsiębiorstwo ponadnarodowe, jest laureatem konkursu organizowanego przez UNOY na temat aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem.

Dzięki środkom pozyskanym w konkursach ERASMUS+ zrealizowaliśmy projekty „Keys to Employability: Social Entrepreneurship” oraz „Social Entrepreneurship without Borders” w partnerstwie z organizacjami z Armenii (ICIRLD) i Gruzji (CaYNex), w których w sumie wzięło udział 58 uczestników z 13 krajów. Uczestnicy zostali przeszkoleni w obszarze Ekonomii Społecznej m.in. z zakładania, zarządzania, prowadzenia Przedsiębiorstw Społecznych oraz monitorowania i raportowania rezultatów działalności gospodarczej i społecznej.

Pracownicy oraz członkowie FAJNEJ Spółdzielni często udzielają się w ramach wolontariatu pracowniczego w różnego rodzaju projektach i działaniach poświęconych Przedsiębiorczości Społecznej a także jako prelegenci podczas kongresów lub konferencji.

​​​​​​​Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FajnaSpoldzielnia/

***

Tekst został przesłany do naszej redakcji z FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej, o której działalności można się więcej dowiedzieć na stronach:

 http://www.fajna.eu/

https://www.facebook.com/FajnaSpoldzielnia/

​​​​​​​Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies