Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy "Feniks"

Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy "Feniks"

Autor: Onas
5 wrzesień 2020 / TERAPIA RODZINNA

Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks udziela specjalistycznego wsparcia osobom doświadczającym przemocy a także tym przemoc stosującym. 
Prowadzi szereg działań ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki przemocy w rodzinie, propaguje ideę 
Odpowiedzialnego rodzicielstwa obojga rodziców i wychowywania dzieci bez przemocy”. Wspiera psychologicznie, pedagogicznie i prawnie członków rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy, prowadzi mediacje dla  małżonków w różnych sytuacjach konfliktowych.

Dla sprawców przemocy domowej Fundacja realizuje program korekcyjno - edukacyjny w oparciu o metodę z Duluth. Całość obejmuje 2 sesje indywidualne  a następnie cotygodniowe sesje grupowe (przez 24 tygodnie). Program prowadzony jest przez dwóch facylitatorów – kobietę i mężczyznę. Podczas zajęć grupowych uczestnicy poszerzają wiedzę dotyczącą poszczególnych form przemocy, pracując na swoich przekładach, identyfikują własne przekonania stojące za zachowaniami przemocowymi. Budując zmianę, nabywają umiejętności nieprzemocowego regulowania relacji z innymi ludźmi (m. in. w oparciu o zasady asertywności, negocjowania,  aktywnego słuchania).aktualnie udział w zajęciach jest odpłatny. 

Grafika należy do Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks 
https://www.facebook.com/fundacjaprzeciwprzemocy

Program wzmacniania rodziny 10-14  (oryginalna nazwa tego programu to: Strengthening Families Programme, SFP10-14) skierowany do rodziców oraz młodzieży w wieku 10-14 lat. Jego celem jest przeciwdziałanie piciu alkoholu i zażywaniu narkotyków przez młode osoby, a także edukowanie rodziców w wychowywaniu i sprawowaniu kontroli, rozwijanie umiejętności społecznych nastolatków. Materiały w tym programie są przygotowane i dostosowane dla szerokiego grona odbiorców z różnych środowisk,  o różnym poziomie wykształcenia, w dużej części mają formę filmów wideo - promujących zachowania prospołeczne.  

Istotna częścia działalności Fundacji to prowadzenie profesjonalnych szkoleń dla  pracowników pomocy społecznej, oświaty, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, ochrony zdrowia, kuratorów, które mogą odbywać się w siedzibie Fundacji w Rzeszowie, bądź na zamówienie w innej lokalizacji na terenie całej Polski. Przykładowe tematy szkoleń:

-„Rozpoznawanie Symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji”

-„Kryzys suicydalny. Rozpoznawanie i interwencja”

-„Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK”

-„Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury NK”

-„Mobbing w miejscu pracy – rozpoznawanie, zapobieganie, reagowanie”

-„4 dniowe – Specjalistyczne Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie”

Grafika należy do Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks 
https://www.facebook.com/fundacjaprzeciwprzemocy


Fundacja bierze udział w programie Chronimy dzieci koordynowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W jego ramach Feniks oferuje szkolenia dla kadry pedagogicznej - Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, Rozpoznawanie symptomów  krzywdzenia dziecka, Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem,  Rozpoznawanie symptomów  krzywdzenia dziecka, Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (ośmiogodzinne),  oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży - Profilaktyka przemocy rówieśniczej  - podczas których dzieci dowiedzą się między innymi jak reagować na przemoc i gdzie mogą skorzystać z pomocy oraz  Warsztaty ochrony dzieci przed krzywdzeniem - uczące jak rozpoznawać sytuacje zagrażające i jak skutecznie reagować w takiej sytuacji.

 

***

Więcej o działalności Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks można się dowiedzieć na stronach:

http://fundacjafeniks.pl/

https://www.facebook.com/fundacjaprzeciwprzemocyKomentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies