Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG
Informacje o organizacji:

FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG realizuje projekty edukacyjno-badawcze skierowane do różnych grup obiorców w zakresie odpowiedniego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem używania telefonu komórkowego. Celami Fundacji są: 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarze: a. rozwiązywania problemów społecznych, b. pomocy i integracji społecznej osób i całych rodzin, w tym w zakresie wspierania grup zmarginalizowanych (osób bezdomnych, uchodźców doświadczających przemocy, osób z ograniczoną sprawnością, ubogich, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie, wykluczonych społecznie, zawodowo oraz cyfrowo), c. aktywizacji zawodowej, d. zdrowia, e. bezpieczeństwa publicznego i socjalnego, f. edukacji społeczności lokalnych, g. ochrony środowiska 2. Propagowanie odpowiedzialnego wykorzystywania nowoczesnych technologii w społeczeństwie. 3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności podnoszenie poziomu kapitału społecznego kształtowania wartości obywatelskich takich jak prospołeczność, altruizm społeczny, zaufanie społeczne. 4. Działalność na rzecz organizacji, instytucji oraz podmiotów prywatnych, których celami statutowymi pozostają działalność naukowa, naukowo-technologiczna, badawcza, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem. 5. Tworzenie, promowanie oraz wspieranie dobrych praktyk w wyżej wymienionym zakresie.

Kontakt z Organizacją:


Pamiętając o tym, że podstawą dobrego życia są relacje międzyludzkie FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG przyczynia się do odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych. Podstawą podejmowanych działań jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy sami tego wsparcia. potrzebują. Dążymy do tego, aby wszelkie działania przez nas podejmowane doprowadzały do poprawy jakości życia wszystkich członków społeczności lokalnej.


Status na portalu:POPRAW INFORMACJE

* Skontaktuj się z redakcją ONAS by poprawić lub skorygować wizytówkę.


Najnowsze artykuły o inicjatywach / działaniach tej organizacji
Lokko

Lokko

.


Fooo

Fooo

.


Koncert charytatywny w Bydgoszczy na rzecz Osób Opiekuńczych

Koncert charytatywny w Bydgoszczy na rzecz Osób Opiekuńczych

W Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, 6 września, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, na które organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców. Fundacja Dignitate organizuje koncert charytatywny, którego celem jest wsparcie.


Festiwal ON ART - Spotkanie ze sztuką filmową w Galerii „Apteka Sztuki”

Festiwal ON ART - Spotkanie ze sztuką filmową w Galerii „Apteka Sztuki”

Polska pełna jest cennych miejsc kultury, które stanowią przestrzeń dla dialogu między twórcami a miłośnikami sztuki. W tym roku, Galeria „Apteka Sztuki” przy alei Wyzwolenia 3/5 w Warszawie, jest jednym z tych miejsc,.


Wakacyjny obóz dla dzieci i młodzieży "Relacje w wakacje"

Wakacyjny obóz dla dzieci i młodzieży "Relacje w wakacje"

Wakacyjny obóz "Relacje w wakacje" jest inicjatywą Fundacji Dbam o Mój Zasięg, która stawia sobie za cel promowanie bezpośrednich relacji międzyludzkich i mądrego korzystania z zasobów sieci. Obozowicze w wieku.


vvc

vvc

.


ww

ww

.


Wizytówki Organizacji


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies